Ngày 1/4/2019, đấu giá gỗ tròn tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2019 do Hạt kiểm lâm huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau: