Ngày 14/12/2018, đấu giá lô xe mô tô hai bánh các loại đã qua sử dụng tại thành phố Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thới Lai ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô xe mô tô hai bánh các loại đã qua sử dụng, số lượng 18 chiếc không đủ điều kiện đăng ký lưu hành (bán dạng phế liệu) do phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thới Lai, Khu hành chính huyện Thới Lai, Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xử lý tịch thu, đấu giá sung quỹ nhà nước.

* Lưu ý: - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp và Biên lai thuế môn bài (Tất cả các giấy tờ phải mang theo bản chính để đối chiếu).

- Người mua được tài sản đấu giá phải tự cắt khung xe và mài số máy trước khi vận chuyển khỏi kho và chịu mọi chi phí phát sinh.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 10/12/2018 và ngày 11/12/2018 tại nhà kho Khu hành chính huyện Thới Lai, Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 12/12/2018 tại Trung tâm, giá bán 100.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 40.000.000đồng (Tiền đặt trước 20% GKĐ, thu từ ngày 10/12/2018 đến 09 giờ ngày 12/12/2018).

5. Thời gian, địa điểm, Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 12/12/2018 tại Trung tâm.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 14/12/2018 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc bằng lời nói, Phương thức đấu giá trả giá lên tại cuộc đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./