Ngày 14/1/2019, đấu giá 2 lô rừng trồng cây keo lai hom tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty TNHH NN 01TV Lâm nghiệp Nam Hòa hợp đồng với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức thực hiện đấu giá khai thác gỗ rừng trồng vào ngày 14/1/2019 cụ thể như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá 02 lô gỗ rừng trồng, cụ thể như sau:

Lô 1: Rừng trồng cây keo lai hom:

- Loại cây trồng: Cây keo lai hom;

- Diện tích: 4,2 ha;

- Địa điểm: Khoảnh 1 tiểu khu 213 TT Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế;

- Năm trồng: 2013;

- Mật độ hiện còn: 2.900 cây/ha.

(chi tiết theo hồ sơ thiết kế đính kèm)

Lô 2: Rừng trồng cây keo lai hom.

- Loại cây trồng: Cây keo lai hom;

- Diện tích: 11,28 ha;

- Địa điểm: Khoảnh 1,2 tiểu khu 202 xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế;

- Năm trồng: 2014;

- Mật độ hiện còn: 2.490 cây/ha.

(chi tiết theo hồ sơ thiết kế đính kèm)

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá: 

STT

Tài sản đấu giá

Diện tích

(ha)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

1

Lô 1: Khoảnh 1 tiểu khu 213 TT Phú Lộc, Phú Lộc, tỉnh TT Huế.

4,2 ha

147.000.000

25.000.000

5.000.000

2

Lô 2: Khoảnh 1,2 tiểu khu 202 xã Lộc An, Phú Lộc, tỉnh TT Huế

11,28 ha

485.040.000

90.000.000

15.000.000

Giá khởi điểm trên là giá tại hiện trường khai thác; chưa bao gồm chi phí vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường.

3. Tiền ký quỹ:   50.000.000 đồng/lô ( Năm mươi triệu đồng chẵn/lô)

Tiền ký quỹ: là khoản tiền mặt mà người mua được tài sản đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Công ty TNHH NN 01TV Lâm nghiệp Nam Hòa và sẽ được hoàn trả đủ 100% ngay sau khi hai bên đã giao, nhận, bốc dỡ, vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường, hoàn trả mặt bằng sau khai thác và làm thanh lý hợp đồng mua bán.

II. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ, THỜI HẠN NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối thiểu có 02 khách hàng tham gia đấu giá, không hạn chế vòng đấu tối đa, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Sau khi phiên đấu giá thành công, trong vòng 02 ngày, người trúng đấu giá phải ký kết hợp đồng mua, bán tài sản đấu giá. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua, bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp 01 lần đủ 100% số tiền trúng đấu giá và tiền ký quỹ cho bên có tài sản đấu giá.

III. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/01/2019 đến 16h30 ngày 05/01/2019 tại Khoảnh 1 tiểu khu 213 TT Phú Lộc và Khoảnh 1,2 tiểu khu 202 xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế;

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 11/01/2019 tại Công ty TNHH NN 01TV Lâm nghiệp Nam Hòa và Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 11/01/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 09/01/2019 đến 16h30 ngày 11/01/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 14/01/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Công ty TNHH NN 01TV Lâm nghiệp Nam Hòa; Xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế; Điện thoại: 0234.3896274.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.