Ngày 14/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - Trụ sở tại Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 9 giờ 00 ngày 14/11/2019;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Hội trường UBND xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ:

4.1. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất gồm:

- Quyền sử dụng đất:

Quyền sử dụng thửa đất số 412 , tờ bản đồ số 36 tại địa chỉ: Khu 13, xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV955700,do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày 21/08/2015, đứng tên chủ sử dụng đất là bà Hoàng Thị Hồng:

+ Diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 1.356,2 m2.

+ Diện tích theo Bản trích đo địa chính hiện trạng thửa đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Hồng phục vụ nội dung phát mãi tài sản là 1.202,8 m2.

+.

– Tài sản gắn liền trên đất:

+ Nhà xây 02 tầng, móng cột bằng BTCT, tường xây gạch, trần đổ BTCT, phía trên lợp tôn, tổng diện tích sàn xây dựng 172,6 m2 , xây dựng năm 2015

+ Nhà xây 01 tầng liền kề với công trình nhà 02 tầng được sử dụng làm bếp, tường xây gạch 10mm, tổng diện tích sàn xây dựng 27,4 m2 , xây dựng năm 2015

- Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV955700 do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày 21/08/2015.

- Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm

4.2. Giá khởi điểm, bước giá:

- Giá khởi điểm: 762.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 10.000.000 đ (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn);

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian xem tài sản: Liên hệ đăng ký xem tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ từ ngày 04/11/2019 và ngày 05/11/2019 (Trong giờ hành chính). Số điện thoại liên hệ: 0919207686 (Mrs Thu).

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/10/2019 đến ngày 11/11/2019 (trong giờ hành chính).

c. Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/10/2019 đến hết ngày 11/11/2019 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ: 0985 444 447 (Mrs Trang);

- Trụ sở Văn phòng công chứng Nông Quốc Khánh - Khu 11, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ: 0972060291 (Mrs Vân)

- Trụ sở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ - Khu 6, Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ: 0919207686 (Mrs Thu).

* Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ: 0985 444 447 (Mrs Trang);

- Trụ sở Văn phòng công chứng Nông Quốc Khánh - Khu 11, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ: 0972060291 (Mrs Vân)

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Tiền đặt trước: 150.000.000 đ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn);

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh.

Số tài khoản: 2700201007406, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ: 0977857969 (Mrs Trang);

- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.