Ngày 14/11/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ

(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 14/11/2019 như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: In ấn và các dịch vụ liên quan đến in

Vốn điều lệ: 105.715.170.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 10.289.117 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 14/11/2019

Giá khởi điểm: 19.400 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0 cổ phần

Bước giá: 50 đồng

Khối lượng tối thiểu: 10.289.117 cổ phần

Khối lượng tối đa: 10.289.117 cổ phần