Ngày 14/11/2019, đấu giá 60 kg kim loại bạc tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2019 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn (Số 15 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản bán đấu giá: 01 lô tài sản gồm 60kg (Sáu mươi kilogram) kim loại bạc, hàm lượng bạc 99%, dạng hạt, hình cầu nhỏ là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do không xác định được người vi phạm theo Quyết định số 176/QĐ-TTTV ngày 20/9/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 04/11/2019, khách hàng xem mẫu tài sản tại phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn.

5. Giá khởi điểm của tài sản: 639.600.000 đồng (Sáu trăm ba mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 127.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm hai mươi bẩy triệu triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày (trong giờ hành chính) từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 11/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2019 (đối với tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản bán đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành (Nhận đơn tại Trung tâm trong ngày đến đăng ký);

+ Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao Giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và Lệ phí môn bài năm 2019 (nếu là tổ chức);

+ Nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 14/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

10. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 02053.717.994) hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn (Số 15 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./.