Ngày 13/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 79/2019/HĐDVĐGTS, ngày 21/08/2019 giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (đại diện bên có tài sản đấu giá) với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát (đơn vị tổ chức đấu giá tài sản) về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Tại: Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

2. Tên Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Doanh Nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát; Đ/c: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

3. Thông tin về các lô đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất:

- Tổng số lô đất, diện tích đất đấu giá: 360 lô với tổng diện tích 120.573 m2.

- Loại đất, thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị; Đất ở tại nông thôn; giao sử dụng lâu dài.

- Địa chỉ đất đấu giá: tại khu quy hoạch DCMR thị trấn Chư Prông và xã Ia Drang, Khu quy hoạch dân cư hai xã Ia Tôr – Ia Băng, khu QH dân cư làng Iắt xã Ia Boòng, khu QH dân cư thôn Ninh Hòa xã Ia Boòng, khu dân cư làng Kly xã Ia Tôr, huyện Chư Prông

- Tổng giá trị khởi điểm đấu giá: 41.470.670.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu đồng, sáu trăm bảy mươi ngàn đổng). Cụ thể:

 

TT

Vị trí, địa điểm

lô đất đấu giá

Loại đất

đấu giá

số lô đất đấu giá

diện tích đất đấu giá (m2)

Giá khởi điểm (đ)

1

2

3

4

5

6

I.Khu quy hoạch xây dựng chi tiết khu dân cư làng Iắt, xã Ia Boòng.

1

Đường tỉnh lộ 663 khu vực 1 vị trí 2

Đất ở Nông thôn

06 Lô (từ lô số 4đến lô số 9)

1.265

885.500.000

II.Khu quy hoạch khu dân cư dọc tỉnh lộ 663, thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng.

1

Đường QH A1 khu vực 2 vị trí 1

Đất ở Nông thôn

45 Lô (từ lô D87 đến lô D89; LôD92 đến Lô D100; Lô D102 đến lô D104; Lô D106 đến lô D109; Lô D111 đến lô D120; Lô D124 đến lô D128; Lô D132 đến lô D134; Lô D139 đến lô D146)

12.312

3.693.600.000

2

Đường tỉnh lộ 663 khu A vực 1 vị trí 2

Đất ở Nông thôn

07 Lô (Khu A từ lô số9 đến lô số 13; lô số 15 và lô số 16)

1.890

1.323.000.000

III. Khu quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư 2 xã Ia Tôr – Ia Băng.

1

Đường Tỉnh Lộ 665 khu vực 1, vị trí 2 xã Ia Tôr

Đất ở Nông thôn

125 Lô (từ lô E22 đến E38; Lô D01; Từ lô D03 đến lô D17; từ lô L3 đến lô L15; từ lô G01 đến lô G14; Lô G20; Lô G21; từ lô F01 đến lô F16; từ lô H01 đến lô H21; khu IL1B từ lô số 19 đến lô số 36; Khu IL2 từ lô số 01 đến lô số 08)

47.119

16.962.840.000

2

Đường quy hoạch D1

Đất ở Nông thôn

73 Lô (Khu IL1B từ lô số 01 đến lô số18; Khu IL2 từ lô số 09 đến lô số 16; Khu E từ lô E01 đến lô E16;Khu F từ lô F20 đến lô F32; Khu H từ lô H22 đến lô H39;)

27.746

6.104.120.000

3

Đường liên xã

Đất ở Nông thôn

06 lô (từ lô số 08 đến lô số 13)

2.063

742.680.000

4

Đường Tỉnh Lộ 665 khu vực 2, vị trí 1 xã Ia Băng

Đất ở Nông thôn

04 lô (Khu N từ lô N2 đến N5)

 

1.666

574.770.000

IV. Khu quy hoạch mở rộng thị trấn Chư prông và xã Ia Drang (42ha).

1

Đường quy hoạch D12 (địa giới thị trấn Chư Prông)

Đất ở

đô thị

10 lô (từ lô D36 đến lô D44; lô D46)

2.590

1.087.800.000

2

Đường quy hoạch D13

(địa giới thị trấn Chư Prông)

Đất ở

đô thị

07 lô (lô L46; L47; từ lô L53; đến lo L56; lô L58)

2.100

1.008.000.000

3

Đường quy hoạch D14

(địa giới thị trấn Chư Prông)

Đất ở

đô thị

17 lô (lô M39; M40; từ lô M54 đến lô M 68)

5.100

2.142.000.000

4

Đường quyhoạch D15

(địa giới thị trấn Chư Prông)

Đất ở

đô thị

30 lô (từ lô M03 đến M32)

9.000

3.780.000.000

5

Đường quy hoạch D10

(địa giới xã Ia Drang)

Đất ở nông thôn

29 lô (từ lô C1 đến lô C10; từ lô C12 đến lô C31)

7.474

3.139.080.000

V. Khu dân cư làng Kly xã Ia Tôr

1

Đường đất dãy 2

Đất ở nông thôn

Lô 06

248

27.280.000

  - Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất, thu tiền sử dụng đất một lần.

4. Đối tượng tham gia đấu giá: Là những người có năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá. Các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để ở, để kinh doanh kết hợp với xây dựng nhà ở, phù hợp theo quy định của pháp luật về đất đai muốn tham gia đấu giá đều được đăng ký đấu giá mua tài sản. Thực hiện theo điều 05, Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/04/2018 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Gia Lai.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày ra Thông báo đến 11 giờ 00 phút ngày 09/09/2019 (trong giờ hành chính), xem trực tiếp tại nơi có lô đất đấu giá.

  6. Thời gian, địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 09/09/2019 (trong giờ hành chính) tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339. Ngày 09/09/2019 và đến 16 giờ 00 phút 10/09/2019 tại Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông.

  7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

  - Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 10% (Mười phần trăm) giá khởi điểm của từng lô đất.

  8. Thời gian nhận tiền đặt trước tham gia đấu giá: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu (Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này được quy định tại khoản 2 điều 39 của Luật đấu giá tài sản năm 2016). Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số tài khoản 111002636487 tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai (trong giờ hành chính).

  9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp Đơn đăng ký kèm theo giấy tờ có liên quan (cá nhân đăng ký: kèm theo CMND pho to và hộ khẩu pho to; Doanh nghiệp đăng ký: kèm theo giấy đăng ký kinh doanh pho to và đơn đăng ký phải đóng dấu doanh nghiệp), nộp phí đăng ký tham gia đấu giá và nộp đặt trước theo quy định (Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ lúc 08 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 13/09/2019. Dự kiến tại Hội trường Tổ dân phố 4 thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

  12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu biết để đăng ký tham gia. Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: 02693.887.339) hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai./.