Ngày 13/9/2019, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại thôn Sư Lỗ Thượng, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 13/9/2019, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất:12 lô đất tại thôn Sư Lỗ Thượng, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích quỹ đất: 2.152,0m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Vị trí

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị lô đất (đồng)

Bước giá (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng)

I. Thôn Sư Lỗ Thượng (Thửa đất số 288, 293; Tờ bản đồ số 7)

1

375

180

Vị trí, KV1 (Tuyến đường liên xã Phú Thượng - Phú Mỹ - Phú Hồ), mặt đường nhựa hiện trạng 3m, mở rộng 9m

900.000

162.000.000

90.000

29.000.000

2

376

195,5

Vị trí, KV1 (Tuyến đường liên xã Phú Thượng - Phú Mỹ - Phú Hồ), mặt đường nhựa hiện trạng 3m, mở rộng 9m và đường quy hoạch 8m

1.000.000

195.500.000

100.000

39.000.000

3

377

195,5

1.000.000

195.500.000

100.000

39.000.000

4

378

180

Vị trí, KV1 (Tuyến đường liên xã Phú Thượng - Phú Mỹ - Phú Hồ), mặt đường nhựa hiện trạng 3m, mở rộng 9m

900.000

162.000.000

90.000

29.000.000

5

379

180

900.000

162.000.000

90.000

29.000.000

6

380

180

900.000

162.000.000

90.000

29.000.000

7

381

180

900.000

162.000.000

90.000

29.000.000

8

382

180

900.000

162.000.000

90.000

29.000.000

II. Thôn Sư Lỗ Thượng (Thửa đất số 28, Tờ bản đồ số 6)

9

110

177

Vị trí, KV1 (Tuyến đường liên xã Phú Thượng - Phú Mỹ - Phú Hồ), mặt đường nhựa hiện trạng 3m, mở rộng 9m

900.000

159.300.000

90.000

29.000.000

10

111

176

900.000

158.400.000

90.000

29.000.000

11

112

165

900.000

148.500.000

90.000

29.000.000

12

113

163

900.000

146.700.000

90.000

29.000.000

2.152,00

1.975.900.000

390.000.000

Ghi chú: - Đơn giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 100.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 10/09/2019 tạithôn Sư Lỗ Thượng, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 10/09/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú Hồ.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND xã Phú Hồ.

4. Thời gian, địa điểmmua và nộp hồ sơ đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 10/09/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 10/09/2019 tại UBND xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 10/09/2019 cho đến 16h30 ngày 12/09/2019. (Tiền đặt trước được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 13/09/2019.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng trên 1m2 đất, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang – Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Sô điện thoại: 02343.958.780.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn