Ngày 13/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm phối hợp cùng Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2019 như sau:

1. Thông tin các thửa đất đấu giá huyện Gia Lâm:

(1) khu X2 thôn Hội, xã Cổ Bi: Gồm 03 thửa đất T1, T2, T3. Tổng diện tích: 215,5 m2. Giá khởi điểm T1 và T2: 15.000.000 đ/ m2; T3: 11.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 150.000.000 đ/ thửa. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ;

(2) khu X2 thôn Cổ Giang, xã Lệ Chi: Gồm 03 thửa đất T1, T2, T3. Tổng diện tích: 340,6 m2. Giá khởi điểm: 3.000.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đ/ thửa. Tiền hồ sơ: 200.000 đ/ hồ sơ.

Bước giá áp dụng chung: 200.000 đ/ m2.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá từng thửa bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 23/05/2019 đến ngày 11/06/2019 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn). Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm (Số 101 đường Cổ Bi, Gia Lâm) hoặc gửi thư đảm bảo đến: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia (Số 193 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 10/06 và 11/06/2019 (giờ hành chính). Phương thức: nộp vào tài khoản ngân hàng: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc Gia. Số TK: 21210002353333 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ  (BIDV - CN Tây Hồ).

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 06/06 và 07/06/2019 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 14h30, ngày 13/06/2019 tại Hội trường - Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm.

* Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm. ĐT: 0243.6763.595.