Ngày 13/12/2018, đấu giá toàn bộ công trình xây dựng gắn liền với đất, lợi thế quyền sử dụng 5080.5 m2 đất tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2018 do Agribank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản (HĐ1002): Toàn bộ công trình xây dựng gắn liền với đất, lợi thế quyền sử dụng 5080.5 m2 đất tại thửa đất số 391, tờ bản đồ số 48 địa chỉ Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Quyền sử dụng 174.1 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 03, địa chỉ Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

* Bên có tài sản bán đấu giá: Agribank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt. Địa chỉ: Số 135 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 20.000.000.000 đồng (không bao gồm VAT). Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng.

3. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00, ngày 05/12/2018 đến 16h00, ngày 12/12/2018. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng; Phí hồ sơ: 100.000 đồng/ hồ sơ.

4. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 10/12/2018 và ngày 11/12/2018 (trong giờ hành chính).

Tại: Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Nộp chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 12/12/2018 (báo có đến 16h00).

6. Tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 13/12/2018 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

7. Địa điểm đăng ký: Công ty CP Đấu giá Việt Nam. Số 4-A13 Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. ĐT: 024.39842728/ Fax: 024.39842738.