Ngày 13/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 67 lô đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2018 do Ban quản lý Đầu tư và xây dựng huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: