Ngày 13/11/2018, đấu giá lô xe tải tại TPHCM

(BĐT) - Văn phòng Công ty Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2018 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Lớn ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

(01). Xe ô tô tải (có mui phủ bạt) hiệu HINO. Biển số: 51C – 938.18; Nhãn hiệu - Model: HINO - FL8JTSL; Năm/ nước sản xuất: 2016/ Việt Nam; Màu sơn: Trắng; Tải trọng (kg): 15.550;

(02). Xe ô tô tải (có mui phủ bạt) hiệu HINO; Biển số: 51D – 121.91; Nhãn hiệu - Model: HINO - FL8JTSL; Năm/ nước sản xuất: 2016/ Việt Nam; Màu sơn: Trắng; Tải trọng (kg): 15.550;

(03). Xe ô tô tải (có mui phủ bạt) hiệu HINO; Biển số: 51D – 120.54; Nhãn hiệu - Model: HINO - FL8JTSL; Năm/ nước sản xuất: 2016/ Việt Nam; Màu sơn: Trắng; Tải trọng (kg): 15.550;

(04). Xe ô tô tải (có mui phủ bạt) hiệu HINO; Biển số: 51D – 122.23; Nhãn hiệu - Model: HINO - FL8JTSL; Năm/ nước sản xuất: 2016/ Việt Nam; Màu sơn: Trắng; Tải trọng (kg): 15.550;

(05). Xe ô tô tải (có mui phủ bạt) hiệu HINO; Biển số: 51C – 937.50; Nhãn hiệu - Model: HINO - FL8JTSL; Năm/ nước sản xuất: 2016/ Việt Nam; Màu sơn: Trắng; Tải trọng (kg): 15.550;

(06). Xe ô tô tải (có mui phủ bạt) hiệu HINO; Biển số: 51D – 123.16; Nhãn hiệu - Model: HINO - FL8JTSL; Năm/ nước sản xuất: 2016/ Việt Nam; Màu sơn: Trắng; Tải trọng (kg): 15.550;

(07). Xe ô tô tải (có mui phủ bạt) hiệu HINO; Biển số: 51D – 123.61; Nhãn hiệu - Model: HINO - FL8JTSL; Năm/ nước sản xuất: 2016/ Việt Nam; Màu sơn: Trắng; Tải trọng (kg): 15.550.

2. Giá khởi điểm là: Xe HINO - Biển số 51C – 938.18 là: 1.263.139.432  đồng; Xe HINO - Biển số 51D – 121.91 là: 1.268.615.470 đồng; Xe HINO - Biển số 51D – 120.54 là: 1.268.615.470 đồng; Xe HINO - Biển số 51D – 122.23 là: 1.264.964.778 đồng; Xe HINO - Biển số 51C – 937.50 là: 1.263.910.000 đồng; Xe HINO - Biển số 51D – 123.16 là: 1.266.820.000 đồng; Xe HINO - Biển số 51D – 123.61 là: 1.269.730.000 đồng.

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế (VAT) và chưa bao gồm lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp cho Ngân hàng SCB – CN Chợ Lớn.

4. Bên có tài sản bán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Lớn.

5. Số tiền đặt trước: 5% giá khởi điểm/ xe.

6. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

7. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08h00 ngày 01/11/2018 đến 16h00, ngày 12/11/2018.

8. Thời gian bán đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 13/11/2018.

9. Phương thức và hình thức bán đấu giá: Đấu giá lên trực tiếp bằng lời nói để chọn người trả giá cao nhất, người trả sau phải cao hơn người trả trước.

10. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM hoặc tại nơi có tài sản bán đấu giá tùy vào tình hình thực tế.

Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo - Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM. Điện thoại: 0866 7676 16 – 0968 101 550.