Ngày 13/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội

(BĐT) - UBND huyện Thạch Thất  phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 13/10/2018 như sau:

1. Khu đất đấu giá:

 - Khu đất thôn Gò Chói 2, xã Tiến Xuân gồm 11 thửa – ký hiệu từ LO2 đến LO12 . Tổng diện tích: 1.323 m2. Giá khởi điểm: 2.000.000 đ/ 01 m2;

- Khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải gồm 01 thửa – ký hiệu T22,  diện tích: 150 m2. Giá khởi điểm: 6.000.000 đ/ 01m2. Bước giá chung là: 200.000 đ/ 01 m2.

2. Bán hồ sơ mời và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 25/9/2018 đến ngày 11/10/2018 (giờ hành chính) tại Phòng TN&MT huyện Thạch Thất. Địa chỉ: TT Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội. Tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở TN&MT Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thạch Thất (http://www.thachthat.hanoi.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng TN&MT huyện Thạch Thất hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 10/10 và 11/10/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Số tài khoản: 11300 2642 155 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank ) - Chi nhánh Thành An. Nội dung chuyển khoản: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại Khu..., xã ..., huyện Thạch Thất.

4. Xem xét thực địa khu đất đấu giá: 02 ngày 08/10 và 09/10/2018 (giờ hành chính).

5. Tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30’, ngày 13/10/2018 (thứ Bẩy) tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất, TT Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất. ĐT: 024.33.842.321.