Ngày 12/9/2019, đấu giá 200 m3 than bùn tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá là: Than bùn 200 m3. Giá khởi điểm: 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

- Nguồn gốc: Tài sản vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước.

- Địa chỉ tài sản tại: Kho của Công ty Quế Lâm, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, vào các ngày 05 và 06/9/2019 (theo giờ hành chính) tại nơi trưng bày tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 09/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 2.800.000 đồng, nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 09/9/2019; tạiTrung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký và phải xem kỹ xe mới được đăng ký mua; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 12/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.