Ngày 12/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tàu đánh cá tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/7/2019 do ngân hàng Agribank- chi nhánh huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt

Địa chỉ: đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Người có tài sản: Ông Nguyễn Văn Đậu (người được ủy quyền).

Địa chỉ: xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tài sản: Tài sản thế chấp tại ngân hàng Agribank- chi nhánh huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cụ thể:

a) Tài sản 1: Quyền sử dụng thửa đất số 93, tờ bản đồ số 06, diện tích 160,5 m2, địa chỉ thửa đất tại thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

b) Tài sản 2: Tàu cá Qng-92358-TS, đặc điểm tàu cá: Vỏ tàu gỗ, máy thủy hiệu: YUCHAI; Số máy: XT 8101G90239; công suất: 540cv. Nơi chế tạo: trung Quốc, Chiều dài: 18,20m, chiều rộng: 4,80m, chiều cao mạn: 2,4m. Năm đóng: 2006-CH 2016. Nơi đóng: Quảng Ngãi.

c) Tài sản 3: Tàu cá Qng-97857-TS, đặc điểm tàu cá: Vỏ tàu gỗ, máy thủy hiệu: YUCHAI; Số máy: XT 8101G90293; công suất: 540cv. Nơi chế tạo: trung Quốc, Chiều dài: 21,50m, chiều rộng: 6,10m, chiều cao mạn: 2,70m. Năm đóng: 2013-CH 2016. Nơi đóng: Quảng Ngãi.

d) Tài sản 4: Tàu cá QNg-92699-TS (mới đóng), đặc điểm tàu cá: Vỏ tàu gỗ, máy thủy hiệu: YUCHAI; Số máy: A90043; công suất: 400CV. Nơi chế tạo: trung Quốc, Chiều dài: 21,8m, chiều rộng: 5,80m, chiều cao mạn: 2,7m. Năm đóng: 2012. Nơi đóng: Nghĩa Phú- TP Quảng Ngãi.

e) Tài sản 5: Quyền sử dụng thửa đất số 103, tờ bản đồ số 01, diện tích 100m2, địa chỉ thửa đất tại thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

- Nơi có tài sản:

Tài sản 1, tài sản 5: Xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản 2, tài sản 3, tài sản 4: Cảng Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm, tiền đặt trước của các tài sản trên cụ thể như sau:

Tài sản 1: GKĐ: 1.078.728.000 đồng; Tiền đặt trước: 107.873.000 đồng

Tài sản 2: GKĐ: 1.050.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 105.000.000 đồng

Tài sản 3: GKĐ: 1.500.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng

Tài sản 4: GKĐ: 1.480.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 148.000.000 đồng

Tài sản 5: GKĐ: 1.414.896.000 đồng; Tiền đặt trước: 141.490.000 đồng.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 04 và 05/7/2019.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Đến 16 giờ, ngày 09/7/2019.

- Thời gian đấu giá dự kiến: 08 giờ, ngày 12/7/2019.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Địa điểm đấu giá, đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký: đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0965.663.