Ngày 11/9/2019, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Kiên Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phú thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2019 do Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính. Địa chỉ: Số 7 Mậu Thân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2. Tên tài sản đấu giá như sau: 

TT

Tên tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế

Giá khởi điểm
(đồng)

Phí tham gia (đồng)

1

Xe ô tô hiệu MAZDA, biển số 68C-0338; 04 chỗ; Sản xuất năm 1997.

40.000.000

100.000

2

Xe ô tô hiệu Toyota COROLLA, biển số 68A-004.95; 04 chỗ; Sản xuất năm 1999.

60.000.000

150.000

3

Xeô tô hiệu Toyota ZACE-GL, biển số 68C-0731; 08 chỗ; Sản xuất năm 2004.

105.000.000

200.000

TỔNG CỘNG:

205.000.000

450.000

- Bước giá: 1.000.000 đồng/tài sản. - Tiền cọc: 6.000.000 đồng/tài sản.

3. Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo qui định.

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05/09/2019 đến hết ngày 06/09/2019 (giờ hành chính).

5. Thời gian nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết 10 giờ ngày 09/09/2019 (giờ hành chính) tại Công ty.

6. Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phú, STK: 25876383, tại Ngân hàng TMCP Kiên Long. Từ ngày thông báo đến hết 10 giờ ngày 09/09/2019 (giờ hành chính).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu).

8. Tổ chức đấu giá: Lúc 14h, ngày 11/09/2019 tại Công ty.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Liên hệ và đăng ký tại Công ty. Địa chỉ: 424 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0918576061 (Hoàng)./.