Ngày 1/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2019 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Quảng Xương - Khu phố 2 - Thị Trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 133 lô đất tại các MBQH số 94 UB/TN-MT ngày 13/9/2016; số 16 UB/TN-MT ngày 20/4/2018; số 17 UB/TN-MT ngày 25/3/2019; số 18 UB/TN-MT ngày 25/3/2019; 19 UB/TN-MT ngày 25/3/2019 thuộc xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí khu đất: xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- MBQH số 94 UB/TN-MT ngày 13/9/2016:

+ Phía Đông:  Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Tây:     Giáp đường bê tông.

+ Phía Nam:     Giáp khu dân cư.

+ Phía Bắc:     Giáp khu dân cư.

- MBQH số 16 UB/TN-MT ngày 20/4/2018:

+ Phía Đông:  Giáp khu dân cư.

+ Phía Tây:     Giáp khu dân cư.

+ Phía Nam:     Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Bắc:     Giáp đường Ninh - Nhân.

- MBQH số 17 UB/TN-MT ngày 25/3/2019:

+ Phía Đông:  Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Tây:     Giáp đường bê tông.

+ Phía Nam:     Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Bắc:     Giáp đất nông nghiệp.

- MBQH số 18 UB/TN-MT ngày 25/3/2019:

+ Phía Đông:  Giáp đường bê tông.

+ Phía Tây:     Giáp đường bê tông.

+ Phía Nam:     Giáp đường Ninh - Nhân.

+ Phía Bắc:     Giáp đất nông nghiệp.

- MBQH số 19 UB/TN-MT ngày 25/3/2019:

+ Phía Đông:  Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Tây:     Giáp đường giao thông.

+ Phía Nam:     Giáp đường Ninh – Nhân – Hải.

+ Phía Bắc:     Giáp đất nông nghiệp.

- Tổng diện tích khu đất đấu giá: 19.950,0 m2.

- Diện tích và số lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đang thi công hạ tầng kỹ thuật.

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá QSDĐ

- Thời hạn sử dụng đất: Giao đất lâu dài

* Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 3534 201 026 325 tại NH Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)- CN Ba Đình. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Số tiền đặt trước: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019 (trong giờ hành chính).

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá)

6. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 16/10/2019 tại UBND xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 15/10/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 29/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (Hồ sơ đã mua không được đổi, không được trả lại, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 01/11/2019 tại UBND xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá):

200.000 đồng/1 bộ hồ sơ đối với các lô đất 01; lô 10 và lô 11; Lô 21 và lô 22; Lô 29 thuộc MBQH 18 UB/TN-MT ngày 25/03/2019 và các lô đất thuộc MBQH 19 UB/TN - MT ngày 25/03/2019.

Đối với các lô thuộc các mặt bằng còn lại, phí hồ sơ tham gia đấu giá là 100.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá theo 01m2 đất để tính giá trị quyền sử dụng cho cả lô đất.

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (đấu 01 vòng duy nhất)

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./.DANH MỤC CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠI MBQH

số 94 UB/TN-MT ngày 13/9/2016; số 16 UB/TN-MT ngày 20/4/2018; số 17 UB/TN-MT ngày 25/3/2019; số 18 UB/TN-MT ngày 25/3/2019; 19 UB/TN-MT ngày 25/3/2019 thuộc xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Stt

Tên lô số

Tên MBQH

Diện tích
1 Lô số

Số Lô số

Tổng diện tích

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành tiền
(đồng)

1

Lô 05 đến lô 08

94 UB/TN-MT ngày 13/9/2016

150

4

600,0

600.000

360.000.000

2

Lô 12

16 UB/TN-MT ngày 20/4/2018

150

1

150,0

700.000

105.000.000

3

Lô 01; Lô 14; Lô 15; Lô 28; Lô 31; Lô 61; Lô 62; Lô 75; Lô 76; Lô 89

 

17 UB/TN-MT ngày 25/3/2019

150

10

1.500,0

1.100.000

1.650.000.000

4

Lô 8; Lô 23;Lô 53 và Lô 54; Lô 67 và lô 68; Lô 82 và lô 83

175

8

1.400,0

1.000.000

1.400.000.000

5

Từ lô 02 đến lô 07; Từ Lô 09 đến lô 13; Từ lô 16 đến lô 22; Từ lô 24 đến lô 27; Lô 29 và lô 30; Từ lô 32 đến lô 52; Từ lô 55 đến lô 60; Từ lô 63 đến lô 66; Từ lô 69 đến lô 74; Từ lô 77 đến lô 81; Từ lô 84 đến lô 88

150

71

10.650,0

1.000.000

10.650.000.000

6

Lô 01; Lô 10 và lô 11; Lô 21 và lô 22; Lô 29

18 UB/TN-MT ngày 25/3/2019

150

6

900,0

1.400.000

1.260.000.000

7

Tử lô 02 đến lô 09; Từ lô 12 đến lô 20; Từ lô 23 đến lô 28; Lô 30 và lô 31

150

25

3.750,0

1.200.000

4.500.000.000

8

Lô 01

19 UB/TN-MT ngày 25/3/2019

125

1

125,0

2.500.000

312.500.000

9

Từ lô 02 đến lô 08

125

7

875,0

2.200.000

1.925.000.000

Tổng cộng

133

19.950,0

22.162.500.000