Ngày 11/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất: 02 lô đất tọa lạc tại Đường Nguyễn Huệ, KP Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Lô đất số 01, tờ bản đồ số 60

Diện tích: 415,8m2 (Bốn trăm mười lăm phẩy tám mét vuông)

Giá khởi điểm: 7.234.920.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm ba mươi bốn triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng)

Lô đất số 02, tờ bản đồ số 60

Diện tích: 317,9m2 (Ba trăm mười bảy phẩy chín mét vuông)

Giá khởi điểm: 5.175.412.000 đồng (Năm tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm mười hai ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: đất ở đô thị

Thời hạn sử dụng: lâu dài;

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/10/2019 đến 17h00 ngày 08/11/2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/10/2019 đến 17h00 ngày 08/11/2019, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/10/2019 đến ngày 08/11/2019 tại khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 11/11/2019 tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định: Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Có đơn cam kết xem tài sản

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/Hồ sơ

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước – ĐT: 02713.564448 hoặc xem tại:

Website: http://stp.binhphuoc.gov.vn;

Website: http://taisancong.vn; http://binhphuoc.gov.vn;