Ngày 11/10/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; giá khởi điểm; tiền đặt trước; tiền mua hồ sơ; nơi để tài sản, chất lượng tài sản. 

Tên tài sản, tình trạng tài sản

Giá khởi điểm (đ)

Tiền hồ sơ (đ)

Tiền đặt trước (đ)

Gỗ tròn nhóm V-VIII, khối lượng 82,115m3 và 8,9 ster củi. Chất lượng đã khô, một số khúc bị ải.

 

27.202.050

 

100.000

 

6.200.000

02 máy cưa xăng đã qua sử dụng, không nổ máy được.

700.000

12 chiếc xe máy đã qua sử dụng, han gỉ, không nổ máy được.

3.250.000

Cộng

31.152.050

(Giá khởi điểm bằng chữ: Ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi hai nghìn không trăm năm mươi đồng)

- Nơi để tài sản: Trên rừng, Hạt Kiểm lâm Ngân Sơn và các Trạm Kiểm lâm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Ngân Sơn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 01 (một) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì Người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 04/10/2019 và 07/10/2019).

Địa điểm: Trên rừng, Hạt Kiểm lâm Ngân Sơn và các Trạm Kiểm lâm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Ngân Sơn.

Điều 4.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 04/10/2019 đến 16h00 phút ngày 09/10/2019.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 08, 09/10/2019 đến 16h00’ ngày 10/10/2019. Khách hàng nộp tiền chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

Điều 5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Hồi 09 giờ 30 phút ngày 11/10/2019.

- Địa điểm: Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đều được phép đăng ký tham gia đấu giá trừ những trường hợp sau:

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c. Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

- Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Chứng minh thư nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh t rong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.