Ngày 11/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án vào ngày 11/10/2019 như sau:

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm tài sản, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 101-2, tờ bản đồ số 20, địa chỉ thửa đất: 241 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, thành phố Huế, chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 380692 do UBND thành phố Huế cấp ngày 06/7/2005 với đặc điểm như sau:

a. Thửa đất được quyền sử dụng:

Thửa đất số 101-2. Tờ bản đồ số 20.

Địa chỉ thửa đất: 241 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, thành phố Huế.

Diện tích: 192,0 m2 (Bằng chữ: một trăm chín mươi hai mét vuông).

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 192,0 m2; Sử dụng chung: Không.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

b. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4, diện tích xây dựng căn nhà 35m2 (chưa được đăng ký quyền sử hữu, quyền sử dụng).

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 6.754.020.000 đồng (sáu tỷ bảy trăm năm mươi bốn triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).

Giá khởi điểm trên là giá trị quyền sử dụng đất, vật kiến trúc tại thửa đất số 101-2, tờ bản đồ 20, địa chỉ thửa đất: 241 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, thành phố Huế đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

3. Nơi có tài sản đấu giá: tại thửa đất số 101-2, tờ bản đồ số 20, địa chỉ thửa đất: 241 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, thành phố Huế

4. Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (đại diện Chấp hành viên), địa chỉ: 36 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản: Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án theo. Hồ sơ kèm theo tài sản: Bản án số 10/2015/HSST ngày 13/4/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Bản án số 214/2015/HSPT ngày 26/8/2015 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng; Quyết định Thi hành án theo đơn yêu cầu số 02/QĐ-CTHADS ngày 06/10/2015, 35/QĐ-CTHADS ngày 05/11/2015 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định Thi hành án chủ động số 174/QĐ-CTHADS ngày 19/4/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định về việc kê biên, xử lý tài sản số 9A/QĐ-CCTHADS ngày 09/8/2016 và Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 18/8/2016 của Chấp hành viên Phan Thanh Hải - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Bản án số 13/2018/DS-ST ngày 04/10/2018 về việc tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Bản án số 60/2019/DS-PT ngày 12/6/2019 về việc tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng; Biên bản về việc giải quyết việc thi hành án ngày 13/8/2019 của chấp hành viên Trần Anh Nguyên - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Chứng thư thẩm định giá số 1154/CTTĐG-CNHUE ngày 22/7/2019 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về TS-BĐS DATC chi nhánh Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại thửa đất số 101-2, tờ bản đồ số 20, địa chỉ thửa đất: 241 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, thành phố Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 24/9/2019 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 25, 26 tháng 9 năm 2019.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá

b. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt từ ngày 08 tháng 10 năm 2019 đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 10 năm 2019 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 1000.10.797979 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế;

Hoặc tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17giờ 00 phút ngày 10/10/2019.

c. Bước giá: 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiê Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

c. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

  III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, số vòng, phương thưc đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, đấu giá không hạn chế số đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế./.