Ngày 11/10/2019, đấu giá Lô máy móc, thiết bị tin học tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2019 do Chi cục thuế huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá tài sản

Tài sản thanh lý của Chi cục thuế huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Lô máy móc, thiết bị tin học (máy vi tính bộ, máy tính xách tay, máy in, lưu điện, máy chiếu) đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm: 2.750.000 đồng (đã bao gồm thuế).

- Tiền đặt trước: 500.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 08/10/2019 (thứ ba).

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 11/10/2019 (thứ sáu).

Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu của Trung tâm), bản sao giấy phép kinh doanh, bản sao giấy CMND.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.