Ngày 1/10/2019, đấu giá xe ô tô Van Ford Transit tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2019 do của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

Tên tài sản bán đấu giá: Phương tiện vận tải thanh lý: (01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Van Ford Transit; Biển đăng ký: 31A-4354, Số máy: NSKWR00155, Số khung: WFOFXXHCVFWR00155, Nước sản xuất: Việt Nam, năm 1998).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản được phép bán thanh lý của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng (không có thuế GTGT). (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 2.000.000 đồng. (Hai triệu đồng)

Hình thức và phương thức đấu giá:

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín một vòng.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 16/9/2019 đến 16h00 ngày 27/9/2019.

-Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

-Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng)

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: từ 16/09/2019 đến 16h00 ngày 27/09/2019 (giờ hành chính) tại Văn phòng công ty (Địa chỉ: Số 4 A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

- Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng công ty (Địa chỉ: Số 4 A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 18/09/2019 đến ngày 20/09/2019 (giờ hành chính).

Tại: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội (số 45 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội.)

Khách hàng đăng ký đấu giá nộp tiền đặt trước: Ngày 27/09/2019 (Trước 16h00)

Tại: Công Ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam (Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.)

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 09 giờ 00 phút ngày 01/10/2019. Tại Công Ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội .

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - Điện thoại: 024.39842728

Thông tin xin liên hệ:

- Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ Điện thoại: 024.39842728 / Fax: 024.39842738