Ngày 1/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Yên và TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2019 do Văn phòng ĐKĐĐ & PTQĐ tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng ĐKĐĐ & PTQĐ tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Tài sản đấu giá, cụ thể là:

1. Quỹ đất ở tại đô thị thuộc dự án xây dựng khu đô thị mới tại Tổ 7 và Tổ 11 (Trước đây là tô 10, 11 và tổ 17) thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, gồn 109 thửa: Từ thửa số 330 đến thửa số 336; Từ thửa số 338 đến thửa số 344; Từ thửa số 346 đến thửa số 352; Từ thửa số 714 đến thửa số 731; Từ thửa số 733 đến thửa số 738; Từ thửa số 740 đến thửa số 745; Từ thửa số 747 đến thửa số 758; Từ thửa số 760 đến thửa số 767; Từ thửa số 769 đến thửa số 776; Từ thửa số 778 đến thửa số 797; Thửa số 328, 329, 337, 345, 732, 739, 746, 759, 768, 777. Diện tích các thửa từ 83m2/thửa đến 249m2/thửa; Giá khởi điểm từ 539.500.000đ/thửa đến 1.618.500.000đ/thửa.

2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Tổ dân phố số 12, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái: Thửa số 45, Diện tích 208,4m2/thửa; Giá khởi điểm 5.210.000.000đ/thửa và tài sản gắn liền trên đất là: Nhà làm việc cấp III, 02 tầng, diện tích xây dựng 123 m2 , diện tích sàn xây dựng 246m2 , cổng Inox, giá khởi điểm của tài sản là: 1.079.159.000đ.

Danh mục tài sản.

Tổng giá khởi điểm Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là: 6.289.159.000đ

Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/9/2019 đến hết ngày 26/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái và tại trụ sở Chi Cục thuế huyện Lục Yên vào ngày 25, 26/9/2019 (Đối với quỹ đất tại huyện Lục Yên) trong giờ hành chính (Trừ ngày thứ bẩy và chủ nhật). Xem tài sản tại thực địa.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000đ/Bộ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức có chức nằng kinh doanh nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá đất ở theo quy định của pháp luật;

Khi đến đăng ký tham gia đấu giá nếu là tổ chức xuất trình đăng ký kinh doanh; cá nhân, hộ gia đình xuất trình chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và nộp bản pô tô cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 20% giá khởi điểm của tài sản;

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/9/2019 đến hết ngày 30/9/2019 trong giờ hành chính (Trừ ngày thứ bẩy và chủ nhật). Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm đấu giá do bộ phận bán hồ sơ cung cấp.

Thời gian tổ chức cuộc công bố giá:

- Quỹ đất ở tại tại Tổ 7 và Tổ 11 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên từ 8 giờ ngày 01/10/2019 tại trụ sở Chi Cục thuế huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Tổ dân phố số 12, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, từ giờ 8 ngày 01/10/2019 tại trụ sở Trung Tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Phương thức, hình thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, Khách hàng trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính.

Chi tiết xin liên hệ ĐT: 02163.856.699.