Ngày 11/01/2019, đấu giá cho thuê quyền sử dụng Ki ốt thuộc chợ xã Hưng Khánh (tỉnh Yên Bái)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/01/2019 do Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

2. Đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

3. Tài sản đấu giá:

3.1. Cho thuê quyền sử dụng Ki ốt thuộc chợ xã Hưng Khánh: gồm 12 Ki ốt; diện tích 19,25m2/ki ốt; giá khởi điểm: 3.000.000đ/năm. Thời gian thuê: 03 năm.

3.2. Cho thuê quyền sử dụng ô đình chợ thuộc chợ xã Hưng Khánh: gồm 14 ô đình chợ; diện tích 13m2/ô; giá khởi điểm: 800.000đ/năm. Thời gian thuê: 03 năm.

3.3. Cho thuê quyền sử dụng ô lán chợ thuộc chợ xã Hưng Khánh: gồm 16 ô lán chợ; diện tích 11m2/ô; giá khởi điểm: 660.000đ/năm. Thời gian thuê: 03 năm.

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của Nhà nước. Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 24/12/2018 đến 28/12/2018 tại chợ xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 24/12/2018 đến 16h ngày 08/01/2019 tại Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính)

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 08/01/2019 đến 16h ngày 10/01/2019 tại Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính)

8. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (tiền đặt trước không tính lãi).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 9h ngày 11/01/2019 tại Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.