Ngày 10/9/2019, đấu giá thanh lý 03 Cầu sắt cũ tại tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Tân Hồng ủy quyền như sau:

 “Đấu giá tài sản”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ: đường 1/6 thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: Thanh lý 03 Cầu sắt cũ như sau:

- Cầu Bửng Năm Hăng: Giá khởi điểm: 33.400.000đ (Ba mươi ba triệu, bốn trăm ngàn đồng).

- Cầu A 19: Giá khởi điểm: 48.500.000đ (Bốn mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Cầu Bắc Dung: Giá khởi điểm: 52.500.000đ (Năm mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng). Tọa lạc tại xã Bình Phú, xã Tân Hộ Cơ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

4. Giá khởi điểm: 134.400.000đ (Một trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng).

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 19/6/2019 đến 15 giờ ngày 05/7/2019.

6. Nhận tiền đặt trước 20% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Nộp tiền vào các ngày 05, 06 và đến 15 giờ ngày09/9/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Tân Hồng.

7. + Tiền mua hồ sơ Cầu Bửng Năm Hăng, Cầu A 19: 100.000đ/hồ sơ; Cầu Bắc Dung 150.000đ/ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/8/2019đến 15 giờ ngày 05/9/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện người trúng đấu giá phải: Nộp đủ một lần số tiền trúng đấu giá ngay sau khi ký biên bản đấu giá thành; tự chịu chi phí tháo dở và vận chuyển toàn bộ công trình tất cả phế liệu ra khỏi khu vực tháo dở, bàn giao lại mặt bằng sạch cho bên có tài sản trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận bàn giao tài sản. Sau khi hoàn thành xong mới được nhận lại tiền đặt trước.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 10/9/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Trực tiếp, công khai bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: (0277) 3830051 hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp: (0277).3854517 (trong giờ hành chánh).