Ngày 10/1/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lê Nguyên – đường YbihAleo, tổ 03, P. Nghĩa Trung, Tx. Gia Nghĩa, T. Đăk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô - 07 Phan Bội Châu, TT. Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của các thửa đất ký hiệu từ số 13, 14, 16, từ 19 đến 27 thuộc Khu đất ký hiệu LP-04 thuộc khu vực quy hoạch Trung tâm cụm xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Tổng giá khởi điểm là: 8.919.253.116 đồng, cụ thể như sau:

¬ Vị trí các thửa đất: Buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

¬Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

¬Thời Hạn sử dụng đất: Lâu dài.

¬ Hình thức đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể từng thửa đất như sau: 

Stt

Ký hiệu
lô đất

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm

Tiền đặt
trước 20% giá khởi điểm

1

13

272,9

1.375.710.732

275.200.000

2

14

163,5

686.847.150

137.400.000

3

16

200,0

840.180.000

168.000.000

4

19

209,5

880.088.550

176.000.000

5

20

217,3

1.095.426.684

219.000.000

6

21

192,1

576.300.000

115.200.000

7

22

192,5

577.500.000

115.600.000

8

23

192,5

577.500.000

115.600.000

9

24

192,5

577.500.000

115.600.000

10

25

192,5

577.500.000

115.600.000

11

26

192,6

577.800.000

115.600.000

12

27

192,3

576.900.000

115.400.000

Tổng

12

2.410,2

8.919.253.116

1.784.200.000

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 8.919.253.116 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, chín trăm mười chín triệu, hai trăm năm mươi ba ngàn, một trăm mười sáu đồng).

5. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10/01/2020 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 03/01/2020 cho đến ngày 04/01/2020.

6.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Nơi có tài sản đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

7.1. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết Thông báo đấu giá tài sản cho đến ngày 08/01/2020. (trong giờ hành chính).

7.2. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trụ sở Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – Số 07 Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, tổ 03, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

8.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

8.2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

8.3 Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 09/01/2020 (Giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

9.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Người được tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 Luật đất đai năm 2013.

9.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản trước 16 giờ 00 phút ngày 08/01/2020 Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, Tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô - 07 Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

9.3. Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá: Theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

10. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ:

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô - 07 Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0949.03.13.57.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Y Bih A Lê Ô, tổ 3, P.Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905.06.00.39.