Ngày 10/1/2019, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2019 do Văn phòng Huyện ủy Ba Tơ ủy quyền như sau: