Ngày 10/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ngọc Hồi ủy quyền như sau: