Ngày 10/11/2019, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá QSDĐ vào ngày 10/11/2019 theo đề nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng, địa chỉ: Tiểu Khu 4, Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang như sau:

Tài sản đấu giá: QSDĐ đối với 36 lô đất ở tại hạ tầng kỹ thuật thuộc thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng (đợt 2).

Diện tích: Từ 75,0 m2/lô đến 160,7 m2/lô.

Giá khởi điểm: Từ 187.500.000 đồng/lô đến 883.850.000 đồng/lô.

Tiền đặt trước ở các mức: 35.000.000 đồng/lô và 60.000.000 đồng/lô.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ đến trước 16h30 ngày 07/11/2019 tại trụ sở Công ty DHL và tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty DHL vào các ngày 06, 07, 08/11/2019 (trong giờ hành chính)

Thời gian đấu giá: 08h00 ngày 10/11/2019 tại UBND xã Tư Mại.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh DHL. SĐT: 02043.525.676.

Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đ.Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.