Ngày 10/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Đông Á thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Phú Xuyên theo phương thức trả giá lên bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng mở kết quả công khai tại phiên đấu giá vào ngày 10/11/2018  cụ thể như sau:

Tài sản bán đấu giá: QSD đất ở tại các khu ao ông Hiến, thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái; ao đường Quân Sự, thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Giá khởi điểm:

- 01 thửa đất (thửa 07) tại ao ông Hiến, thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái: 1.800.000 (đồng/ m2).

- 08 thửa đất (thửa 17 đến thửa 24) tại ao đường Quân Sự, thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội: 7.500.000 (đồng/ m2).

Phí  hồ sơ:

- 01 thửa đất (thửa 07) tại ao ông Hiến, thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái: 100.000 (đồng/ thửa đất).

- 08 thửa đất (thửa 17 đến thửa 24) tại ao đường Quân Sự, thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội: 500.000 (đồng/ thửa đất).

Tiền đặt trước:

- 01 thửa đất (thửa 07) tại ao ông Hiến, thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái: 28.000.000 (đồng/ hồ sơ/ thửa đất).

- 08 thửa đất (thửa 17 đến thửa 24) tại ao đường Quân Sự, thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội: 110.000.000 (đồng/ hồ sơ/ thửa đất).

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/10/2018 đến 17h00, ngày 08/11/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/11/2018 đến 17h00, ngày 08/11 /2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian kiểm tra thực địa: Khách hàng có thể tự tìm hiểu khu đất đấu giá  tại thực địa hoặc liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất để đi kiểm tra thực địa trong hai ngày 07/11/2018 và ngày 08/11/2018 (buổi chiều từ 15h00 - 17h00).

Thời gian mở phiên: 07h30, ngày 10/11/2018.

Địa điểm mở phiên: Tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 0948.612.662;

- Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Điện thoại liên hệ: 024.625.44.2.11.