Ngày 10/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú tại Phú Yên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2019 do Sở Tài chính tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: CN Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú tại Phú Yên.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Phú Yên; Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Số 06 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Tuy Hoà (trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông):

- Giá trị quyền sử dụng đất ở:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

+ Diện tích khu đất: 469,3 m2.

4. Giá khởi điểm: 16.950.000.000 đồng.

5. Khoản tiền đặt trước: 1.700.000.000 đồng.

6. Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Thời gian xem tài sản: Ngày 26/09 và 27/09/2019; Tổ chức cho khách hàng tham gia đấu giá được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan.

* Cách thức đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 16/09 đến 16h00’ ngày 07/10/2019 tại Sở Tài chính tỉnh Phú Yên; Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa.

* Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Lúc 09h30’ ngày 10/10/2019, tại Văn phòng của CN Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú tại Phú Yên; Số 371 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Số 371 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ĐT: (0257) 3811381.