Ngày 10/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Số 03, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá QSDĐ cụm dân cư, đất công tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

* QSDĐ (ONT), bản đồ 35 tại CDC Quãng Khánh: Diện tích: 107m2/thửa (thửa 4; 6; 12). Giá khởi điểm: 613.110.000đ/thửa

* Đất công phường 2 (đường Lê Lợi): Diện tích: 42,5m2 (thửa 469; Bản đồ 8). Giá khởi điểm: 845.325.000đ

4. Tổng giá khởi điểm: 2.684.655.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 13/9/2019 đến 15 giờ ngày 07/10/2019 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Số 03, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 07, 08 và đến 15 giờ ngày 09/10/2019 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

7. Tiền bán hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/9/2019 đến 15 giờ ngày 07/10/2019 tại Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 10/10/2019 tại Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cao Lãnh, gần Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, Điện thoại: 0277 3851 458 hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 ./.