Ngày 10/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên (địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên, như sau:

1) Quyền sử dụng đất gồm 10 thửa (nền đất), tổng diện tích 698,4m2 đất ở tại đô thị, thuộc Khu dân cư Trung tâm cửa khẩu Xuân Tô, tọa lạc tại khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đấu giá riêng từng thửa (nền đất). 

STT

Thửa

Số

Mục đích sử dụng

Diện tích (m2)

Đơn giá

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước(đồng)

1

89

ODT

67

3.612.000

242.004.000

48.400.000

2

90

ODT

123

3.612.000

444.276.000

88.855.000

3

417

ODT

71,3

6.030.000

429.939.000

85.987.000

4

418

ODT

64,8

3.612.000

234.057.600

46.811.000

5

419

ODT

63,9

3.612.000

230.806.800

46.161.000

6

420

ODT

63,1

3.612.000

227.917.200

45.583.000

7

421

ODT

62,2

3.612.000

224.666.400

44.933.000

8

422

ODT

61,4

3.612.000

221.776.800

44.355.000

9

424

ODT

60,3

3.612.000

217.803.600

43.560.000

10

425

ODT

61,4

3.612.000

221.776.800

44.355.000

 

2) Khu đất nền chợ tươi sống (cũ) thị trấn Tịnh Biên, tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 57,8m2 đất ở tại đô thị, thuộc thửa đất số 154, tờ bản đồ số 3 (theo Bản đồ hiện trạng do Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên - Môi tường tỉnh An Giang lập ngày 23/7/2018).

- Giá khởi điểm: 347.956.000đồng (Ba trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn đồng).

3) Khu đất dôi dư cặp kênh Trà Sư, xã Nhơn Hưng, tọa lạc tại ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất cho thuê: 41.599,3m2 đất, thuộc thửa đất số 1336, tờ bản đồ số 37, (Theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 18/01/2018).

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ (TMDV).

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

- Giá khởi điểm: 55.583.000đồng/1 năm (Năm mươi lăm triệu năm trăm tám mươi ba ngàn đồng trên một năm).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 07/10/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 26 và 27/9 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:

- Khu đất (1) + (2): 200.000đồng/1 hồ sơ.

- Khu đất (3): 4.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp từng nền đất tại cuộc đấu giá.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.