Ngày 08/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Gia Lâm vào ngày 08/12/2018 như sau:

1. Khu đất đấu giá: Khu đất X10, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường: Gồm 15 thửa đất (ký hiệu: LK 1 đến LK 15) tổng diện tích 1.049 m2. Giá khởi điểm 18.000.000 đ/ m2. Bước giá: 200.000 đ/ m2. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/ hs. Tiền đặt trước, diện tích từng thửa đất theo Hồ sơ mời đấu giá).

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp cho từng thửa đất tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 19/11/2018 đến ngày 06/12/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 05/12 và 06/12/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng theo thông tin sau: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Số TK: 21210000595555 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ. Nội dung chuyển khoản: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá, CMTND …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD thửa đất Ký hiệu: … , khu X10, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, ngày 22/11 và 23/11/2018 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 07/12/2018 (thứ Sáu) tại Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 08/12/2018 (thứ Bảy) tại Hội trường Khu B2, Trụ sở UBND huyện Gia Lâm. Số 27 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. ĐT: 024.38.768.930.