Ngày 06/12/2018, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 06/12/2018 do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Thanh Hóa, Số 12 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 06/12/2018

- Địa điểm đấu giá: Tại trụ sở Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá: 04 xe Ô tô chuyên dùng đã qua sử dụng cụ thể:

- 01 Xe ô tô 05 chỗ chuyên dùng BKS 36B-0866, nhãn hiệu Isuzu, xuất xứ Nhật Bản, năm sản xuất 2000.

- 01 Xe ô tô 05 chỗ chuyên dùng BKS 36B-0898, nhãn hiệu Isuzu, xuất xứ Nhật Bản, năm sản xuất 2000.

- 01 Xe ô tô 05 chỗ chuyên dùng BKS 36B-1186, nhãn hiệu Mitsubishi, xuất xứ Nhật Bản, năm sản xuất 2004.

- 01 Xe ô tô 05 chỗ chuyên dùng BKS 36L-8592, nhãn hiệu Mitsubishi, xuất xứ Nhật Bản, năm sản xuất 2004.

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Thanh Hóa.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn)

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản đấu giá và tham khảo thông tin tài sản, hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu từ ngày 23/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018 (trong giờ hành chính).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

7.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn)

7.2. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.(Hai mươi triệu đồng chẵn)

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Đối tượng tham gia đấu giá: có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật

8.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 23/11/2018 đến hết ngày 03/12/2018 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu.

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 03/12/2018 đến hết ngày 05/12/2018 tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu (Trong giờ hành chính)

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền:[Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của NHNN CN Thanh Hóa.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá toàn bộ tài sản nêu tại mục 4.1 theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá cùng với việc nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0373.711.456