Ngày 05/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 155,5 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 66 + 67(2), tờ bản đồ số 27, diện tích: 155,5 m2 (diện tích đo đạc thực tế là 153 m2 theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất) thôn Yên Mỹ, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 813.209.040 đồng (Bằng chữ: Tám trăm mười ba triệu, hai trăm linh chín nghìn, không trăm bốn mươi đồng). Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí khác (chi phí Công chứng Hợp đồng mua bán) theo quy định của pháp luật (nếu có) do người mua chịu.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).   

4. Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019.

5. Nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 05/3/2019.

6. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16h30, ngày 01/3/2019.

7. Tổ chức đấu giá: Ngày 05/3/2019.   

8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; Bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

9. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Đ/c: Tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Đ/c: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62843536.

10. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.