Ngày 04/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá vào ngày 04/12/2018 như sau:

1. Thông tin khu đất: (1) Khu Điếm Tổng, thôn Quế Sơn, xã Tân Ước: (i) Nhóm 1 (gồm 08 thửa từ CL1-04 đến CL1-11), tiền hồ sơ: 200.000 đ/hs, tiền đặt trước: 40.000.000 đ/thửa; (ii) Thửa CL3-11, tiền hồ sơ: 500.000đ/hs, tiền đặt trước: 150.000.000 đ. Giá khởi điểm chung: 3.200.000 đ/ m2; (2) Khu Đa Đống, thôn Sinh Liên, xã Bình Minh: (i) Nhóm 1 (13 thửa từ LK06 đến LK18), tiền đặt trước: 55.000.000 đ/thửa; (ii) Nhóm 2 (05 thửa từ LK28 đến LK32), tiền đặt trước: 75.000.000 đ/ thửa. Giá khởi điểm chung: 4.500.000 đ/ m2, tiền hồ sơ: 200.000 đ/ hs; (3) Khu Mộc Dưới, thôn Châu Mai, xã Liên Châu: gồm 02 thửa LK03, LK04: giá khởi điểm: 6.000.000 đ/ m2, tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs, tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa; (4) Khu Rặng Sắn, thôn Cao Xá, xã Cao Dương: (i) Nhóm 1 (09 thửa từ LK01 đến LK03, từ LK20 đến LK24 và LK42). Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/ m2; tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs, tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa; (ii) Nhóm 2 (32 thửa từ LK04 đến LK19, từ LK26 đến LK41): giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ m2, tiền hồ sơ: 200.000 đ/ hs, tiền đặt trước: 65.000.000 đ/ thửa; (iii) Nhóm 3 (03 thửa: LK25, LK43, LK44). Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/ m2, tiền hồ sơ: 200.000 đ/ hs, tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa; (5) Khu đường chợ dưới 2, thôn My Hạ, xã Thanh Mai: (i) Nhóm 1 (07 thửa từ LK04 đến LK10). Giá khởi điểm: 14.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 180.000.000 đ/ thửa; (ii) Nhóm 2 (07 thửa từ LK24 đến LK30). Giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 150.000.000 đ/ thửa, tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs.

Bước giá áp dụng chung: 100.000 đ/ m2.

Lưu ý: Đối với xã Bình Minh, xã Cao Dương và xã Thanh Mai: Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

2. Hình thức: đấu giá bằng bỏ phiếu kín theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ 14/11/2018 đến 30/11/2018 (giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai. Tham khảo thông tin tại cổng TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn).

Nộp hồ sơ đăng ký ĐG tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 29/11/2018 đến hết 30/11/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc Gia. Số TK: 113002642155 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Ngày 27/11/2018 và 28/11/2018 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

6. Tổ chức cuộc đấu giá:

(i) Xã Bình Minh, xã Liên Châu, xã Cao Dương: 08h30’, ngày 04/12/2018;

(ii) Xã Tân Ước, xã Thanh Mai: 14h30, ngày 04/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Thanh Oai. Địa chỉ: Số 97 thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

* Liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai. ĐT: 024.33242.168 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 0243.7622.619.