Ngày 01/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 01/3/2019 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất một số thửa tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể như sau:

STT

QSDĐ theo giấy chứng nhận do UBND huyện Thuận An cấp

Diện tích/m2

Mục đích sử dụng

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

BA 200994 ngày 30/03/2010; BA 217562 ngày 01/02/2010; BA 217565 ngày 01/02/2010; BA 217559 ngày 01/02/2010; BA 217558 ngày 01/02/2010; BA 217579 ngày 10/02/2010; BA 217564 ngày 01/02/2010; BA 217563 ngày 01/02/2010; BA 217560 ngày 01/02/2010; BB 627809 ngày 28/4/2010; BA 217580 ngày 10/02/2010; BA 217584 ngày 10/02/2010; BB 627990 ngày 28/5/2010; BB 636907 ngày 02/07/2010; S 314665 ngày 25/8/2003; BB 627988 ngày 28/5/2010; BB 627983 ngày 28/5/2010; BB 627992 ngày 28/5/2010; BA200993 ngày 30/3/2010; BA200924 ngày 30/3/2010; BA 200995 ngày 09/4/2010; BA 200996 ngày 09/4/2010; BB 627811 ngày 28/4/2010; BB 627847 ngày 07/5/2010; BB 627826 ngày 28/4/2010; BB 627851 ngày 07/5/2010; BB 627841 ngày 07/5/2010; S 314667 ngày 10/7/2003.

763.644

Đất có rừng trồng sản xuất; N. Rẫy

10.640.000.000

2.128.000.000

Đối với QSDĐ theo GCN số S 314667 ngày 10/7/2003 do các bên chưa tiến hành thực hiện đăng ký chuyển quyền sử dụng theo quy định do đó, trong trường hợp đấu giá thành, ngân hàng và người trúng đấu giá có trách nhiệm tự thuận, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng đất (Thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ ...).

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/01/2019 đến 17 giờ 00, ngày 25/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 01/03/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.