Ngày 01/03/2019, đấu giá máy móc, trang thiết bị chuyên dụng tại tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 01/03/2019 do Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới; Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Lô 01: Lô Máy móc, trang thiết bị chuyên dụng gồm 02 thiết bị: Máy CT Scanner và máy XQ. (Tài sản vẫn có thể sử dụng được). Giá khởi điểm lô 01: 100.000.000,đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

- Lô 02: Lô Máy móc, trang thiết bị chuyên dụng và trang thiết bị văn phòng gồm 03 thiết bị: Nồi hơi, Máy phát điện và hệ thống điều hòa trung tâm. (Tài sản vẫn có thể sử dụng được). Giá khởi điểm lô 02: 400.000.000,đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).

- Lô 03: Lô Máy móc, trang thiết bị chuyên dụng và trang thiết bị văn phòng thanh lý theo hình thức bán phế liệu gồm 86 khoản;

Đơn giá khởi điểm đối với từng loại phế liệu như sau:

Đồng: 120.000,đồng/kg; Sắt: 6.500,đồng/kg; Nhôm: 30.000,đồng/kg; Nhựa: 8.000,đồng/kg; Inox: 20.000,đồng/kg.

4. Tiền đặt trước: Đối với lô 01: Nộp 20.000.000,đồng; Đối với lô 02: 80.000.000,đồng; Đối với lô 03: Nộp 10.000.000,đồng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Lô 01: Nộp 150.000,đồng; Lô 02: 200.000,đồng và Lô 03: Nộp 100.000,đồng/01 hồ sơ đăng ký.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định;

- Cam kết đã xem tài sản, chấp nhận hiện trạng của tài sản đấu giá và trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo;

- Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

7. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời hạn đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 12/02/2019 đến 16h00/ ngày 26/02/2019.

- Thời hạn xem tài sản đấu giá vào ngày 21/02/2019 và ngày 22/02/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ 07h30/ ngày 25/02/2019 đến 17h00/ ngày 27/02/2019.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 09h00/ ngày 01/3/2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

- Địa điểm xem tài sản: Bệnh viên Hữu Nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3 825 406.