Ngày 9/4/2020, đấu giá xe ôtô tải thùng kín SUZUKI tại tỉnh Ninh Thuận

Ngày 9/4/2020, đấu giá xe ôtô tải thùng kín SUZUKI tại tỉnh Ninh Thuận

24/03/2020 - 08:30
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 85T-1325 và xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 85N-0565; là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận vào ngày 9/4/2020 như sau: