Ngày 5/6/2020, đấu giá 5 xe ô tô khách giường nằm tại tỉnh Ninh Thuận

Ngày 5/6/2020, đấu giá 5 xe ô tô khách giường nằm tại tỉnh Ninh Thuận

21/05/2020 - 08:43
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá 05 xe ô tô đã qua sử dụng đứng tên Công ty TNHH VIP THANH VÂN là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 5/6/2020 như sau:
Ngày 1/6/2020, đấu giá hàng hóa bị tịch thu sung quỹ tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 1/6/2020, đấu giá hàng hóa bị tịch thu sung quỹ tại tỉnh Thanh Hóa

20/05/2020 - 08:39
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản là hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) vào ngày 1/6/2020 như sau:
Ngày 1/6/2020, đấu giá hàng hóa bị tịch thu sung quỹ tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 1/6/2020, đấu giá hàng hóa bị tịch thu sung quỹ tại tỉnh Thanh Hóa

20/05/2020 - 08:39
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản là hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) vào ngày 1/6/2020 như sau: