Đấu giá xe tô tại TP cà Mau, Cà Mau

(BĐT) - Công ty TNHH MTVDV BĐGTS Cà Mau thông báo bán đấu giá tài sản như sau: