Đấu giá Xe ôtô khách tại Hậu Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Trung tâm văn hoá Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản như sau: