Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản ngày 16/8/2018 do Sở Tài chính Quảng Ninh ủy quyền như sau: