Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do giữa Ngân hàng Agribank Chi nhánh Kon Tum ủy quyền như sau: