Đấu giá Xe ô tô tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Y Tế tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: