Đấu giá xe ô tô tại Kiên Giang

(BĐT) - Công ty TNHH Đồng Tiến Phát Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau: