Đấu giá Xe ô tô tại Hòa Bình

(BĐT) - Công ty TNHH DV bán đấu giá tài sản Hoà Bình thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản thanh lý: Xe ô tô đã qua sử dụng; Số lượng 08, chi tiết như sau:

a).Xe ô tô mang nhãn hiệu: ISUSU HILANDER; Số khung: 4F3V937335; Số máy: BR 3571; Nơi sản xuất: Việt Nam; Ngày đăng ký lần đầu: 23/12/2003

b) Xe ô tô mang nhãn hiệu: TOYOTA ZACE; Số khung: F3-6913071; Số máy: 7K-0780840; Nơi sản xuất: Việt Nam; Ngày đăng ký lần đầu: 20/06/2005

c). Xe ô tô mang nhãn hiệu: TOYOTA ZACE GL; Số khung: F3-6902549; Số máy: 7K-045544; Nơi sản xuất: Việt Nam; Ngày đăng ký lần đầu: 28/12/2001

d) Xe ô tô mang nhãn hiệu: TOYOTA ZACE ; Số khung: F3-6913086; Số máy: 7K-0780177; Nơi sản xuất: Việt Nam; Ngày đăng ký lần đầu: 20/06/2005

e) Xe ô tô mang nhãn hiệu: TOYOTA ZACE-GL ; Số khung: F3-6902616; Số máy: 7K-0458885; Nơi sản xuất: Việt Nam; Ngày đăng ký lần đầu: 28/12/2001

f) Xe ôtô mang nhãn hiệu: ISUSU HILANDER ; Số khung: R54F3V937334; Số máy: BR3564; Nơi sản xuất: Việt Nam; Ngày đăng ký lần đầu: 24/12/2003

g). Xe ôtô mang nhãn hiệu: FORD ; Số khung: 00194; Số máy: 00194; Nơi sản xuất: Việt Nam; Ngày đăng ký lần đầu: 07/5/1999

h) Xe ôtô mang nhãn hiệu: TOYOTA ZACE-GL ; Số khung: F3-6904528; Số máy: 7K-0553040; Nơi sản xuất: Việt Nam; Ngày đăng ký lần đầu: 10/01/2003

2..Giá khởi điểm: 620.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn);

3. Tiền đặt và tiền trước tham gia đất đấu giá

-Tiền đặt trước: 124.000.000 đồng

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/bộ hồ sơ

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, hồ sơ trả giá của khách hàng được gửi qua đường bưu điện đếnCông ty TNHH DV bán đấu giá tài sản Hòa Bình

5. Thời gian xem tài sản và tham khảo hồ sơ: Kể từ ngày 05/7 đến ngày 13/7/2017.

Địa điểm: Công ty TNHH DV bán đấu giá tài sản Hòa Bình (Số 098, Đ. Mường Than, P Kim Tân, TP. Lào Cai)

6. Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 17/7/2017

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân , Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ)

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683- 0214 3820 206 (Trong giờ hành chính)