Đấu giá xe ô tô tại Hà Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh Hà Giang ủy quyền như sau: