Đấu giá xe ô tô tại Hà Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng HĐND-UBND huyện Bắc Mê ủy quyền như sau: